ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Ο ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ 4U εξειδικεύεται στους Βιομηχανικούς Αυτοματισμούς συνδυάζοντας ηλεκτρολογικά - υδραυλικά και πνευματικά κυκλώματα. Ξεκινώντας από τον σχεδιασμό της εφαρμογής , τον προγραμματισμό των εντολών ,την υλοποίηση στο πεδίο και στη συνέχεια τη συντήρηση.

VIDEOS
 • - Video 1
 • - Video 2
 • - Video 3
 • - Video 4
 • - Video 5
 • - Video 6
 • - Video 7
 • - Video 8