ΕΣΠΑ 2014-2020

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

H εταιρεία μας κατασκευάζει ηλεκτρολογικούς πίνακες ανάλογα με την αναγκαιότητα της εφαρμογής, Υψηλής - Μέσης και Χαμηλής τάσης με Ιnverter ή χωρίς , συμβατικού αυτοματισμού ή με PLC αλλά και τοποθετεί έτοιμους πίνακες για εξειδικευμένες Ναυτιλιακές εφαρμογές για ενδείξεις και χειρισμούς συστημάτων.