ΕΣΠΑ 2014-2020

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ

Η Εταιρεία μας συνδυάζοντας την εμπειρία στα Ηλεκτρονικά Συστήματα στους Αυτοματισμούς στα Υδραυλικά και Πνευματικά Κυκλώματα, μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες και προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη αγορά. 

Μπορεί να δώσει ολοκληρωμένες λύσεις ,ξεκινώντας από την Μελέτη - Σχεδιασμό και υλοποίηση των έργων αλλά και την Τεχνική Υποστήριξη με εξειδικευμένο και άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό.