ΕΣΠΑ 2014-2020

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

Τα Πνευματικά Κυκλώματα έχουν ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών. Τα συναντάμε σε αντίξοες συνθήκες που δεν μπορούμε να κάνουμε χρήση καλωδίων ρεύματος για τις εντολές μας.Υπάρχουν Συμβατικά Πνευματικά Κυκλώματα αλλά και άλλα που οδηγούνται από κάποιον αυτοματισμό με PLC. Η εταιρεία μας μπορεί να σας προσφέρει ολοκληρωμένα Πνευματικά συστήματα συνδυάζοντας :

  • Τον σχεδιασμό του έργου.
  • Τον προγραμματισμό των εντολών.
  • Την υλοποίηση της ηλεκτρολογικής συνδεσμολογίας.
  • Τις Πνευματικές συνδέσεις.
  • Τις Ασφαλιστικές Διατάξεις Προστασίας.

Επίσης μπορούμε να βελτιώσουμε την λειτουργία μονάδων ανάλογα με τις απαιτήσεις όπως και να προσθέσουμε Ασφαλιστικές Διατάξεις όπου θα μας προστατέψουν από κακό χειρισμό ή κάποια βλάβη του συστήματος.