ΕΣΠΑ 2014-2020

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

H εταιρεία μας κατασκευάζει αλλά και τοποθετεί έτοιμους πίνακες για εξειδικευμένα Ναυτιλιακά συστήματα είτε αυτά περιέχουν αυτοματισμούς με PLC είτε συμβατικούς  για ενδείξεις και χειρισμούς συστημάτων:

  •  Fire Doors
  •  Για έλεγχο στάθμης δεξαμενών.
  •  Άνοιγμα - κλείσιμο ραμπών και πλατφόρμας .
  •  Ενδείξεις σημάτων στο Control Room ή σε οθόνη αφής.
  •  Υδραυλικές μονάδες για Βίντζια - Πόρτες - Οδήγηση τιμονιού κλπ.
  •  Για την συλλογή σημάτων Πίεσης - Στάθμης - Θερμοκρασίας - Υγρασίας κλπ.
  •  Αντλίες και Inverter για την διαχείριση στροφών και ποσότητας.