ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

Τα Πνευματικά Κυκλώματα έχουν ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών. Τα συναντάμε σε αντίξοες συνθήκες που δεν μπορούμε να κάνουμε χρήση καλωδίων ρεύματος για τις εντολές μας.Υπάρχουν Συμβατικά Πνευματικά Κυκλώματα αλλά και άλλα που οδηγούνται από κάποιον αυτοματισμό με PLC. Η εταιρεία μας μπορεί να σας προσφέρει ολοκληρωμένα Πνευματικά συστήματα συνδυάζοντας και τα δύο :

  • Τον σχεδιασμό ττης εφαρμογής.
  • Το πνευματικό κύκλωμα και τον αυτοματισμό των εντολών.
  • Την κατασκευή ηλεκτρικού πίνακα όπου χρειάζεται 
  • Την υλοποίηση της ηλεκτρολογικής συνδεσμολογίας.
  • Τις Πνευματικές συνδέσεις.
  • Προμήθεια βαλβίδων, Εμβόλων, ρακόρ συνδέσεων
  • Τις Ασφαλιστικές Διατάξεις Προστασίας.

Επίσης μπορούμε να βελτιώσουμε την λειτουργία μονάδων ανάλογα με τις απαιτήσεις όπως και να προσθέσουμε Ασφαλιστικές Διατάξεις όπου θα μας προστατέψουν από κακό χειρισμό ή κάποια βλάβη του συστήματος.