ΕΣΠΑ 2014-2020

HMI

HMI

On a HMI (Human machine interface) screen we represent the parameters and operation of the program we have programmed in PLC. This also enables us to easily configure programs and control the machine or production line through the screen. Our company Programs touch screens and keys from the best companies in the world.

SIEMENS - WEINTEK - OP_ΑΚ4U - KINCO 

Οθόνη χειριμού με προγραμματισμό Scada. Hmi AK4U
IMG_20201114_154159
servomotor 3
tunel scada
IMG_20201009_190406
Οθόνη touch χειθρισμού αυτοματισμού διπλωτικής πετσετων. AK4U
35. hmi kai anakataskeyes
a8b5b2a8869d3764027dc726496f433b
fatek-eview
image
Fatek PLC (2)-1000x1000
45766_gallery
HMI-range-2013-1024x567
ΟΜΡΟΝ 1
ΟΜΡΟΝ 2
Omron-NA5-7W001S-30121933-01.tif
WEINEK OUONES
wEINTEK-IE
1